Home · Disclaimer   

Disclaimer

Dit is de disclaimer voor de website www.trance-en-theater.nl en alle gerelateerde webpagina's


PRIVACY VERKLARING

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om een aanvraagformulier in te kunnen vullen. Wij streven ernaar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of anderzijds ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden (bijvoorbeeld indien wettelijk vereist).


OVERIGE JURIDISCHE INFORMATIE

Trance en Theater betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Trance en Theater aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.


COPYRIGHT

Het auteursrecht op deze website berust bij Trance en Theater of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan.

02.08.2011. 19:01

© Trance en Theater 2001 - 2024 || Login